Transformationsekonomin - turism

Hur ser turism- och besöksnäringens struktur och omfattning ut och vad kan vi vänta oss av framtida tillväxt? Vilka direkta och indirekta effekter kan en destination uppnå vid en satsning på turism- och besöksnäringen och hur kommer det sig att en del destinationer är mer framgångsrika än andra? Vilka är framgångsfaktorerna, vilka olika ”turistiska system” finns och vilken roll spelar turism- och besöksnäringen i den regionala attraktionsplattformen?

Turismens Utredningsinstitut verkar för att höja kunskapsnivån om turism- och besöksnäringen i Sverige och erbjuder en rad olika föreläsningsteman.

Turismen som tillväxtmotor

I takt med att en del av jobben inom traditionell produktionsindustri rationaliserats bort eller har flyttat utomlands börjar politiker och tjänstemän på allt fler platser intressera sig för turism- och besöksnäringens möjligheter när det gäller att skapa tillväxt och sysselsättning i framtiden. Hur ser turism- och besöksnäringens struktur och omfattning ut, vad kan vi vänta oss av framtida tillväxt och vilka direkta och indirekta effekter kan en destination uppnå vid en satsning på turism- och besöksnäringen?

Destinationsutveckling genom samverkan
Alltfler regioner/destinationer inser turismens samhällsekonomiska nytta. Men hur kommer det sig att en del destinationer är mer framgångsrika än andra? Vilka är framgångsfaktorerna, vilka olika ”turistiska system” finns och vilken roll spelar turism- och besöksnäringen i den regionala attraktionsplattformen?

Evenemang som katalysator för destinationsutveckling
Frågor rörande olika typer av evenemang hamnar alltmer i fokus i samhällsdebatten. Under 2007 presenterades en utredning för näringsdepartementet som bl.a. analyserade möjligheterna för staten att finansiera satsningar på stora evenemang i Sverige. Och oavsett om man har ett nationellt eller lokalt/regionalt perspektiv kan en satsning på evenemang medföra flera positiva effekter. Dels stärker det en destinations generella attraktionsförmåga och dels är det ett effektivt sätt att skapa turistisk tillväxt. Att jobba strategiskt med evenemang bidrar dessutom i många fall också till en god samverkan mellan olika aktörer på en destination.

Travel 2.0
Internet har på många sätt inneburit en revolution och dess påverkan på turism- och besöksnäringen kan inte överskattas när det gäller alltifrån information och marknadsföring till paketering och bokning. Ändå är detta bara början och nästa generations lösningar har redan börjat ge avtryck i form av metasök-motorer, resebloggar och Communitys. Samlingsbegreppet för andra vågens Internetboom går under namnet Travel 2.0 och Turismens Utredningsinstitut bevakar kontinuerligt denna utveckling.

Morgondagens turism- och besöksnäring
Rese- och besöksnäringen håller sedan en tid tillbaka på att ”komponentiseras” och charterbolagens tidigare informationsmonopol är numera borta. Vem eller vilka aktörer driver egentligen utvecklingen idag, finns de klassiska charterarrangörerna överhuvudtaget kvar i framtiden och vilka blir de nya "makthavarna" när det gäller information, marknadsföring och paketering?

Livsfaser, generationer och resande i förändring
Sedan efterkrigstiden har flera nya livsfaser tillkommit under en människas liv och man kan säga att det idag råder ”kaos i livets trappa”. På vilket sätt skiljer sig generationers värderingar när det gäller olika typer av reserelaterad konsumtion och hur påverkar detta morgondagens turism? Kort sagt; vart är rese- och besöksnäringen på väg med den moderna mångdimensionella människan, Homo Zappiens, i fokus?

Gör om mig! – turismen in i transformationsekonomin
Nu räcker det inte att enbart uppleva saker under en resa, du ska förändra dig också. Bli en bättre människa. Mycket tyder på att delar av turismen befinner sig just i gränslandet mellan upplevelseindustri och transformationsekonomi, där turisten själv till stor del är produkten. Och tv-serier som Fab5, Nip/Tuck och Stylingakuten bär alla på samma budskap; gör om dig! Vilka "transformativa" aktiviteter kommer att efterfrågas i framtiden och hur ska anläggningar och arrangörer svara upp mot dessa nya begär?

Lågprisflygets utveckling
Lågprisflygets utveckling har haft en omfattande påverkan på turism- och besöksnäringen och bl.a. inneburit att vi idag har ett folkflyg. En analys av de senaste årens utveckling visar också att det finns ett samband mellan etablering av nya flyglinjer och ökade turistströmmar. Troligen är det rent av så att upprättandet av nya linjer, främst lågprisetableringar, i större utsträckning driver turistiska strömmar snarare än att de turistiska strömmarna driver på ökat behov av nya linjer. Lågprisflyget innebär också en helt ny möjlighet för svensk turism att kunna attrahera fler internationella besökare.

Henrik Dahl har to indfaldsvinkler til oplevelsesøkonomien: Som privatpraktiserende sociolog har han i mange år arbejdet med turisme, og i sin bog, Mindernes Land (2005) gennemgår han de socialhistoriske forudsætninger for oplevelsesøkonomien.
Læs mere her: Henrik Dahl - forfatter - sociolog - foredragsformidling