Samtykkeekko

Selv om Johannes Petersen havde stærk modvilje mod at give afkald på magt og takt, skulle selv han bruge juridisk ekspertise til de omfattende selskabsretslige konstruktioner og forhandlinger med nye samarbejdspartnere.

Flere af Nordisk Fjers kritisable aktiviteter havde N.-V. Falling Olsen som en af hovedaktørerne:
Han var medunderskriver på en sale-lease-back-aftale med Barclays og Gitte Hornshøj, der købte maskiner til stærkt oppustede priser.

Han tog i sommeren 1990 aktivt del i de famøse forhandlinger og unoder om at sælge 52 procent af aktierne i koncernens subholdingselskab for en halv mia. kr. og orienterede omverdenen om, at forhandlingerne var faldet på plads.

N.-V. Falling Olsen havde ry for at være en dygtig generalist med evne til hurtigt at omgås tingene uden ligefrem at være hæmmet af en pedantisk indsigt i regnskabs-forhold. I Nordisk Fjers bestyrelse, og i øvrigt også over for selskabets samarbejdspartnere, blev han desuden opfattet som Johannes Petersens samtykkende ekko.

EJLER MUNCH ANDERSEN
Bestyrelses-medlem: 1988-90 Profession: landsretssagfører Uddannelse: cand. jur.
Født: 1929
Karriere:
seniorpartner i Advokatfirmaet Munch Andersen

Tillidshverv: bestyrelses formand i Aarhuus Papir tone Holding A/S, Scan-De A/S og A/S Vecata. Bestyrelsesmedlem i bl.a. Dansk Tyggegummifabrik A/S, Bryggerierne Faxe Jyske A/S, Jyske Bryggerier A/S, L. Dæhnfeldt A/S, A/S K. Østergaard Biler, Tage Vanggaard A/S og Aarhuus Stiftstidende A/S.

Den rutinerede jurist Ejler Munch Andersen, var anden næstformand i Nordisk Fjers bestyrelse med tekstilområdet som sit særlige domæne. Denne status fik den da 60-årige Ejler Munch Andersen i december 1989, skønt han var det senest tilkomne medlem og først var blevet valgt halvandet år tidligere. Næst efter N.-V. Falling Olsen var Århus-advokaten det mest oplagte bud på en afløser for Johannes Petersen og andre mennesker.