Kroppsspråkskommunikasjonsform

Ingunn Hagen holder morsomme og utfordrende foredrag i kroppsspråk og kommunikasjon:
Alle vet noe om kroppsspråk. Det er vår første kommunikasjonsform. Vi fortsetter å tolke og utrykke oss gjennom kroppsspråk hele livet. Men hva er egentlig kroppsspråk? spørger Jens Arentzen.

Her er noen sentrale spørsmål:

•Hvorfor er kroppsspråk så viktig?
•Hva er spesielt ved mitt individuelle kroppsspråk?
•Sammenhengen mellom kroppsspråk, følelser og stemme.
•Respekt for andres kroppslige grenser.
•Dobbelkommunikasjon.
•Hvordan tolke andre og selv bli tydeligere.
•Ulike typer gester.
•Metasignaler.
•Er det noe som er felles for alle mennesker?

Temakretsene i foredragene er tilpasset den enkelte oppdragsgiver, fortæller Jens Arentzen. Foredragene vil ha en stadig veksling mellom inspirerende miniforedrag (teoretisk og erfaringsbasert), felles refleksjon, gruppearbeid, dramaøvelser, lek og samtale.

Hensikten med å bruke øvelser er å skape bevissthet om:

•Kroppsholdning, bevegelse.
•Ansiktsuttrykk og øyekontakt.
•Hva ser jeg når jeg ser en annen.
•Kommunikasjon med Høystatus/lavstatus.
•Hvordan bli mer oppmerksom på seg selv og de signaler vi sender ut?
•Sammenhengen kropp og følelser.
•Nervøse bevegelser, hvor gjør jeg av dem?
•Kropp og konsentrasjon.
•Når er jeg tilstede i det som skjer?

Effekten av å ha et slikt foredrag er en økende bevissthet om eget og andres kroppsspråk. Et slikt kurs kan brukes til å styrke teamfølelsen i en avdeling eller i en bedrift, og utfordre kommunikasjonen eller være et startskudd til å bli mer endringsdyktig, oplyser Jens Arentzen. Kursene passer for grupper opp til 20 personer.